Masaż koni - film

Metoda Mastersona

Masterson - coś więcej niż koński masaż... 

Zobacz więcej >

Oferta specjalna
rhh_rancho_anka_2.jpg

Anka Rancho

Na Anka Rancho nauczysz się nie tylko równowagi w siodle i stosowania pomocy, ale również naturalnego ...
tn_angielskastajnia.jpg

Stajnia Rzęszyce

 Nasza stajnia powstała w roku 2004. Cały czas ją rozwijamy i modyfikujemy, aby była jak najbardziej ...

Regulamin

Regulamin

 

§ I.

 1. Właścicielem i administratorem serwisu www.koniewsieci.pl jest firma Beata Fiłonowicz Fizjoterapia koni z siedzibą w Warszawie, ul. Płomyka 31.

 

2. Beata Fiłonowicz Fizjoterapia koni udostępnia serwis www.koniewsieci.pl bezpłatnie Użytkownikom Internetu.

 

3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z tymi warunkami.

 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia serwisu, a dostęp do jego treści możliwy jest poprzez kliknięcie linku "Regulamin" w menu Serwisu.

 

§ II.

1. Administrator udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej biuro@koniewsieci.pl

2. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje do podejmowania tylko i wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Administrator jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

4. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich Użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (netykieta).

5. Użytkownikom Serwisu, zabrania się przesyłania za pomocą Serwisów materiałów:

a) zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;

b) zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;

c) zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;

d) naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;

e) zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej,

 

§ III.

1. Administrator nie kontroluje, nie weryfikuje ani nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w ogłoszeniach i ofertach umieszczanych na stronie.

2. Informacje zawarte w Serwisie a umieszczone przez Administratora zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze.

3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszym wykorzystaniem.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, by Użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisów publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Administrator nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Administratora nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisie ani tych, które zawierają linki do Serwisu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami). Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami - to pozwoli na uniknięcie nieporozumień.

5. Administrator dba o to by wszystkie umieszczane w Serwisie materiały były najwyższej jakości, kompletne i wartościowe. 

 

§ IV.

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje portal www.koniewsieci.pl, w szczególności za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.

2. Użytkownik zamieszczając na portalu materiały i ogłoszenia oraz materiały tekstowe, audiowizualne i fotografie, oświadcza iż posada prawa do ich publikacji.

3. Użytkownik, poprzez zamieszczenie na portalu komentarzy, materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, udziela firmie Eureka Jerzy Fiłonowicz niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie.

4. Administrator zastrzega prawo do zmiany lub skracania tytułów tekstów publikowanych na stronach koniewsieci.pl

 

§ V.

1. Administrator nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy w jakikolwiek inny sposób udostępniać danych użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub z obowiązku opisanego przepisami prawa.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności serwisu i profilu demograficznego Użytkowników współpracujących z Właścicielem firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych Użytkowników.

 

§ VI.

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania do użytkowników za pomocą poczty elektronicznej treści informacyjnych i reklamowych pochodzących z portalu www.koniewsieci.pl

 

§ VII.

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany zasad ochrony danych osobowych i prywatności mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisu (np. udostępnieniu Użytkownikom nowych funkcji).

2. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisów, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.