Masaż koni - film

Metoda Mastersona

Masterson - coś więcej niż koński masaż... 

Zobacz więcej >

Zastosowanie technologii EM w hodowli koni

Artykuły » Zastosowanie technologii EM w hodowli koni

2013-05-21 19:48

Technologia Efektywnych Mikroorganizmów™ jest doskonałą ofertą dla hodowców koni , bez względu na charakter ich użytkowania. Polecamy podstawowe preparaty Technologii EM, do zastosowania w żywieniu i otoczeniu koni.

EM PROBIOTYK™ – w postaci zawiesiny może być stosowana do dodawania do wody (pojenie) lub do stosowana w formie oprysków(wewnątrz stajni i w jej otoczeniu) .

EM BOKASHI PROBIOTYK™ – w postaci sypkiej (fermentowane otręby pszenne) może być stosowany jako dodatek do paszy a także jako dodatek sanityzujący do ściółki.

Preparaty EM w swym składzie zawierają czynnik biologiczny w postaci mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych a także rozkładających substancje organiczne ze zredukowaniem gazów odorowych emitowanych do środowiska. Ponadto Preparaty EM są wzbogacone o substancje powstałe w trakcie procesu ich wytworzenia. Do substancji tych zaliczymy enzymy (w tym trawiące mikotoksyny), antyoksydanty oraz niezdysocjowane kwasy organiczne. 

Oryginalna Technologia EM™ opracowana została przez Profesora Teruo Higa z Japonii i od 12 lat dostępna na polskim rynku dzięki licencjonowanemu producentowi Greenland Technologia EM Sp. z o. o.

 

Technologia EM™ swym działaniem obejmuje organizm zwierzęcia oraz środowisko w którym ono przebywa.

Działanie technologii EM na organizm konia widoczne jest w postaci:

 • Zwiększonej odporności organizmu poprzez wywołanie odporności nieswoistej która jest niezbędna przy użytkowaniu konia w zmiennych warunkach atmosferycznych zabezpieczając organizm przed schorzeniami układu oddechowego. Wzrost odporności następuje poprzez wzmocnienie naturalnych barier ochronnych organizmu, wzrost ilości substancji ochronnych (np. lizozym) zabezpieczających organizm przed wniknięciem drobnoustrojów .

 • Stabilizacji przewodu pokarmowego (a w szczególności okrężnicy małej i dużej) poprzez:

  • Zapobieganie zbijania się treści pokarmowej co doprowadza do atonii przewodu pokarmowego i zalegania treści pokarmowej w przypadkach braku ruchu zwierzęcia

  • Zapobieganie rozwojowi mikroflory powodującej rozkład gnilny treści pokarmowej powodujące wzdęcia lub bębnicę jelit (kolki koni w okresach braku ruchu zwierzęcia).

 • Wspomaganie procesów trawienia poprzez rozkład

  • Mikotoksyn

  • Pasz włóknistych

 • Poprawa smakowitości paszy przy zadawaniu do paszy lub oprysku paszy

 • Zwiększone wykorzystanie z paszy substancji pokarmowych, energetycznych, białkowych oraz minerałów i witamin

 • Zapobieganie rozwojowi chorób kopyt o podłożu mikrobiologicznym

  • Zmiana pH treści pokarmowej poprzez całkowity rozkład paszy

  • Zasiedlenie miejsca występowania mikroflory chorobotwórczej

ŹREBIĘ

 • zapobieganie rozwojowi chorób związanych z występowaniem Eschericha coli w środowisku poprzez całkowitą eliminację jej ze środowiska oraz wzmocnienie odporności organizmu (metafilaktyka)

Pierwsze podanie Preparatów EM™ proponujemy w drugiej dobie życia w ilości 10 – 30 ml w postaci wstrzyknięcia do jamy gębowej. W tym celu należy na 1 – 2 godziny przed podaniem odpowiednio przygotować EM PROBIOTYK poprzez dodanie 1 łyżeczki glukozy spożywczej i odstawić w ciepłe miejsce a następnie podać zwierzęciu. Tak samo postępujemy w przypadku wystąpienia biegunki u źrebiąt gdzie dawka preparatu powinna być zwiększona do 50 ml dziennie w dwóch podaniach rano i wieczorem. Należy kontynuować podawanie preparatów przez minimum 1 tydzień lub po unormowaniu się kału. W tym czasie nie potrzeba już podawać glukozy do EM PROBIOTYK. Tak samo postępować powinnyśmy w problemach z układem oddechowym.

ŚRODOWISKO

W rozumieniu środowisko koni mamy na uwadze budynek wraz z boksami, wybieg dla koni oraz miejsce składowania obornika. W tych elementach środowiska spotykamy się z problemami:

 • Występowaniem odorów

 • Występowaniem mikroorganizmów patogennych

 • Występowaniem much

 • Występowaniem destrukcji obornika (zagrzewanie).

Zastosowanie Technologii EM w proponowanym zakresie i dawkach pozwoli wszystkie te problemy rozwiązać. Ponadto po okresie zasiedlenia dawki stosowanych Preparatów EM ulegną zmniejszeniu.

DAWKOWANIE

Okres wprowadzania Preparatów EM inaczej OKRES ZASIEDLANIA powinien wynosić minimum 6 miesięcy.

OKRES ZASIEDLANIA

 

WODA

PASZA

WODA + PASZA

 

EM PROBIOTYK

EM BOKASHI

EM PROBIOTYK

EM BOKASHI

 

Militr / dziennie

Gram/ dziennie

Militr / dziennie

Gram/ dziennie

KONIE DOROSŁE

100 – 150

150 – 200

50

100 – 150

ODSADKI

50

60

20

40

ZREBAKI

20 – 40

25 – 45

20

30

OKRES STANDARDOWEGO ZASTOSOWANIA

 

WODA

PASZA

WODA + PASZA

 

EM PROBIOTYK

EM BOKASHI

EM PROBIOTYK

EM BOKASHI

 

Militr / dziennie

Gram/ dziennie

Militr / dziennie

Gram/ dziennie

KONIE DOROSŁE

80 – 100

90 – 120

40

60 – 80

ODSADKI

50

60

20

40

ZREBAKI

20 – 40

25 – 45

20

30

OPRYSK KOPYT

W przypadkach występowania zagrożenia chorób puszki kopytowej o podłożu mikrobiologicznym w okresie pierwszych trzech miesięcy stosowania Preparatów EM w dawce pokarmowej należy wspomóc działanie Technologii EM poprzez zastosowanie oprysków według proponowanego schematu

Okres stosowania

Ilość oprysków

ROZTWÓR 20% EM PROBIOTYK

  

Militr na kopyto

I TYDZIEŃ ROZPOCZĘCIE

Codziennie

100

II – IV TYDZIEŃ

2 razy w tygodniu

50

POZOSTAŁE MIESIĄCE

1 – 3 razy w miesiącu

50

PO ZABIEGACH NA KOPYCIE

Codziennie przez 1 tydzień

50

W przypadkach urazów puszki kopytowej wraz z przerwaniem jej ciągłości lub odgniecenia przez kamienie można wykonać moczenie w roztworze 10% EM PROBIOTYK przez okres 1 tygodnia.

OPRYSK BOKSÓW

Rozpoczęcie zadawania Preparatów EM do dawki pokarmowej należy także uzupełnić opryskami boksów koni. Opryski można wykonywać w obecności zwierząt a także można opryskać same zwierzęta. W pierwszym okresie stosowania opryskujemy cały boks wraz ze ścianami, posadzką oraz sprzętem do karmienia i pojenia. Po tygodniu stosowania opryskujemy tylko posadzki po oczyszczeniu ze ściółki. Opryski wykonać według proponowanego schematu:

Okres stosowania

Ilość oprysków

ROZTWÓR 20% EM PROBIOTYK

  

Militr na 1m²

I TYDZIEŃ ROZPOCZĘCIE

codziennie

50

II – IV TYDZIEŃ

2 razy w tygodniu

20

POZOSTAŁE MIESIĄCE

1 – 3 razy w miesiącu

20

NA 1MIESIĄC PRZED PORODEM

1raz w tygodniu

50

OBSADZANIE NOWYMI KONMI TAK JAK W I TYGODNIU ROZPOCZĘCIA

codziennie

50

OPRYSK PARKURU LUB WYBIEGU

Stosujemy w przypadkach dużego zagrożenia występowania chorób o podłożu mikrobiologicznym lub dużego zanieczyszczenia poprzez odchody koni w przypadkach ponad rocznego wykorzystywania obiektu na tym samym podłożu. Stosujemy w pierwszym roku opryski według proponowanego schematu:

Okres stosowania

Ilość oprysków

Roztwór 50% EM PROBIOTYK

ROZTWÓR 20% EM PROBIOTYK

  

Militr na 1m²

Militr na 1m²

I MIESIĄC ROZPOCZĘCIE

1

50

-

I MIESIĄC

3

-

50

II – MIESIĄC

2

-

50

III – VI MIESIĄC

1

-

50

II ROK STOSOWANIA ROZPOCZĘCIE SEZONU

1

50

-

II ROK STOSOWANIA KONIEC SEZONU

1

-

50

OPRYSKI WYKONAĆ NA PODŁOŻE ROZMARZNIĘTE O TEMPERATURZE POWYŻEJ 8°C.

LEK WET.STANISŁAW POPIOŁEK

źródło: www.podkowa-liny.pl